Marija and Diellina about the climate change in Kagel, Germany

Marija and Diellina about the climate change in Kagel, Germany

Between 18th and 24th of October Marija Sehtanska and Diellina Mehmeti attended the Networking & Training seminar: “Climate beyond Individual Action! How to organize young people for climate justice” organized by SCI – Deutscher Zweig e.V. The main aim of...
Отворен повик за младински иницијативи / Thirrje e hapur për iniciativa rinore

Отворен повик за младински иницијативи / Thirrje e hapur për iniciativa rinore

Дали има нешто што сакаш да смениш во твоето училиште или место на живеење? / A ka ndonjë gjë që dëshironi të ndryshoni në shkollën ose në vendbanimin tuaj? A keni dashur gjithmonë të bëni një ndryshim, por nuk keni pas mbështetjen për ta bërë atë? / Дали отсекогаш...