Центар за Интеркултурен Дијалог отвара повик за учесници за серија на работилници на темата: #MOTIV8: Women in Code(наменета за поддржување и мотивирање на младите девојки да ги изучуваат програмските јазици и да развиваат кариери во IT секторот)

Работилнциите ќе се одржат во младинскиот центар MultiКулти во наредните два викенди од 12:00 to 16:00,  и ќе се фокусираат на вовед во светот на кодирањето и на тоа како да се искористат научените работи за развивање на нашата online улилница на платформата  www.multikulti.mk. Целиот проект е финансиски подржан од UNDP Програма за Развој на Обединети Нации.

Работилнциите ќе завршат со еднодневна конференција која ќе се случи на 25ти Март под истото име „Women in Code” на која што ќе бидат презентирани успешни приказни на жени кои работат во IT-секторот ( кодирање, програмирање, веб – дизајн и слично)

За работилниците:

Работилниците ќе ги опфатат следниве теми-

 1. Вовед во кодирање
 2. Изучуваење на програмски јазици, структура и предмети во високото образование од IT секторот
 3. Примена на едноставни алатки за подобрување на online училницата MultiКулти Online Classroom platform I
 4. Примена на едноставни алатки за подобрување на online училницата MultiКулти Online Classroom platform II

Профил на учесници:

 • Ученички од средно школо
 • Заинтересирани за темите кодирање/програмирање/ web-design
 • Заинтересирани да научат за тоа кои се можностите на идните
 • Во можност да учествуваат на сите 4 дена од работилниците
 • Заинтересирани да учествуваат на финалната конфернеција на 25ти март 2017.

 

Работни јазици на проектот се Македонски и Албански.

Како да аплицирате?

За да аплицираат сите кандидати треба да го прочитаат целосниот повик за учесници на македонски и албански и да ја потполнат посочената google форма.

Најдоцна до 10ти Март 2017

За сите дополнителни прашања ве молиме да ја исконтактирате Александра Михајловска (sashka@cid.mk, 071721315)  или Ines Fetterley (ines@cid.mk,  070 316 983).

***

Qendra për dialog intrkulturor hap thirrje për pjesëmarrës për seri të punëtorive në temë: #MOTIV8: Women in Code.

Punëtoritë dë të mbahen në qendrën rinore MultiКулти, në vikendet e ardhëshme nga ora 12:00 deri në ora 16:00, dhe do të fokusohet në eksplorimin se si të përdorin dhe zbatojnë aktivitete duke përdorur platformën internet në klasë www.multikulti.mk.

Punëtoritë do të pasohen nga një konferencë 1-ditore, e organizuar në Kumanovë më 25 mars me të njëjtin emër „Women in Code”, e cila do të paraqesë tregimet e suksesit të grave që punojnë në fushat e IT-së lidhur me (kodim, programim, web-design, etj).

Në lidhje me punëtoritë:

Punëtoritë do të jenë në temat në vijim:

 1. Hyrje në kodim
 2. Studim kodimi në universitet
 3. Eksplorim i platformës MultiКулти Online Klasë I
 4. Eksplorim i platformës MultiКулти Online Klasë II

Profili i pjesëmarrësve:

 • Nxënëse të shkollave të mesme
 • Të interesuarat në temat kodim/programim dhe web-design
 • Dëshironi të mësoni më shumë për mundësitë për tu bërë koduese
 • Të gatshëm të marrin pjesë në të gjitha punëtoritë 4 vikende
 • Të gatshëm për të marrë pjesë në konferencën përfundimtare në 25 mars 2017 në Kumanovë

Gjuha e punës

Punëtoria do të mbahet në gjuhën Maqedone/ Shqipe.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, kandidatët duhet të lexojnë thirrjen e plotë për pjesëmarrje dhe të plotësoni formularin e bashkëngjitur google

Për të aplikuar, ju lutemi të plotësoni formularin e aplikimit online deri më 10 mars 2017.

Për çdo pyetje apo sqarim mos hezitoni të kontaktoni Aleksandra Mihajlovska (sashka@cid.mk, 071721315) ose Ines Fetterley (ines@cid.mk, 070 316 983)