Për më shumë informata mund të na kontaktoni në numrin +389 71 390 192 ose email arta@cid.mk   dhe /ose info@cid.mk.